Dotazy, poptávky: +420 315 810 820 (pevná linka ČR)
Odpovědnost společnosti Silic MédiaReklamní předměty – výroba, distribuce, potisk – Praha, Brno, Ostrav Odpovědnost společnosti Silic Média

Jsme společensky odpovědná firma
pomoc při budování lesa v úvalech- silic média

Zavazujeme se vykonávat podnikatelskou činnost odpovědně vůči sociálním, environmentálním, etickým, lidskoprávním zájmům i zájmům zákazníků. Díky tomuto postoji udržujeme dlouhodobé a pozitivní vztahy se zaměstnanci i obchodními partnery, zároveň podporujeme místní organizace a snižujeme negativní dopady podnikání na životní prostředí. Interními mechanismy klademe důraz na dodržování morálních hodnot a cílů a vytváříme trvale udržitelné hodnoty. Jako Silic Média usilujeme o dobrou pověst a důvěru tím, že poskytujeme tu nejlepší kvalitu produktů i služeb nejen pro komerční účely, ale i snahou o zlepšení vnějšího i vnitřního prostředí firmy.

Environmentální sféra

Dlouhodobě usilujeme o snižování negativních dopadů na životní prostředí, které v důsledku našeho podnikání vznikají. Na pracovištích třídíme odpad, který lze dále recyklovat, a tiskneme pouze potřebné dokumenty nezbytné pro fungování firmy. Do provozoven pořizujeme kancelářské a hygienické produkty z papíru s PEFC certifikací. Každý zaměstnanec je seznámen se způsoby, jak omezit plýtvání energiemi a vodou.

Recyklujeme obalové materiály a reklamní předměty dodáváme ve vícekrát použitých lepenkových krabicích, ve kterých je prázdný prostor vyplněn novými eko-šetrnými materiály, jako jsou například biologicky rozložitelné plasty nebo recyklovaný karton.

Náš katalog reklamních předmětů byl vytištěn ve FSC certifikované tiskárně, která zaručuje, že žádné stromy z oblasti ochrany životního prostředí nebyly použity pro výrobu papíru, a že nebyly vysázeny žádné geneticky modifikované stromy. Také v průběhu výroby byly použity technologie a materiály šetrné k životnímu prostředí.

Jako Silic Média věříme ve smysl odpovědného environmentálního chování a stále reflektujeme nové podněty pro zvýšení kvality životního prostředí. Rádi se účastníme dobrovolných akcí zaměřených na obnovu, ochranu či péči o životní prostředí a okolí, ve kterém žijeme a podnikáme.

Pomohli jsme s budováním lesa ve městě Úvaly

Sociální sféra

Jsme firmou s rodinnými vztahy mezi zaměstnanci, což se promítá i do fungování společnosti. Zaměstnanců si vážíme a snažíme se vzájemně si vycházet vstříc. Dodržujeme veškeré pracovní standardy. S našimi zaměstnanci zacházíme s úctou a zajišťujeme jim bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Stejný přístup požadujeme také po našich dodavatelích a obchodních partnerech.

Zaměstnanci dostávají stravenky a flexi passy na vlastní volnočasové aktivity. Na pracovišti zajišťujeme nápoje zdarma. Zaměstnáváme absolventy i studenty škol, kterým nabízíme flexibilní pracovní dobu a individuální plány. V naší firmě dáváme prostor stážistům pro zlepšení vlastních zkušeností. V centrále společnosti v Úvalech zaměstnáváme přes dvě třetiny místních obyvatel či z blízkého okolí. Podporujeme rodiče možností práce z domova a flexibilní pracovní dobou. Zásadně odmítáme diskriminaci a diskriminační praktiky z hlediska věku, rasy, pohlaví či fyzických propozic. Pro upevnění vztahu mezi zaměstnanci pořádáme několikrát do roka teambuildingové programy.

Účastníme se projektů pro rozvoj našeho regionu. Základní školy ve Zdibech a Úvalech sponzorujeme prostřednictvím darů v podobě předmětů a pomůcek přínosných pro vzdělávání a rozvoj dětí a pro podporu jejich bezpečnosti. Na lokální úrovni se také účastníme sponzorských akcí pro zviditelnění dalších neziskových subjektů, jako například českobrodských dobrovolných hasičů.

V rámci výroby spolupracujeme s chráněnými dílnami, které zaměstnávají absolventy odborných učilišť a zaměstnance s mentálním a kombinovaným postižením. Vzhledem k této spolupráci můžeme také klientům nabídnout uplatnění náhradního plnění pro firmy.

Ekonomická sféra

Jako společnost  Silic Média dodržujeme kodex podnikatelského chování. Výslovně odmítáme korupci i ostatní nekalé praktiky. Uplatňujeme transparentní jednání a respektujeme duševní vlastnictví. V praxi to znamená, že u nejednoznačných zakázek týkajících se reklamních předmětů požadujeme povolení k používání obchodní značky. Hradíme všechny zákonné poplatky a vymezujeme se od společností, které toto účelně zanedbávají. Za svými zásadami si stojíme, i když v praxi to může znamenat konkurenční znevýhodnění, jelikož z naší zkušenosti víme, že některé konkurenční společnosti dotyčná pravidla a zákony nerespektují.

Se zákazníky jednáme vždy slušně, dodržujeme smluvní podmínky a ceny uvádíme bez dalších skrytých poplatků. Požadavky klientů vždy respektujeme a snažíme se naleznout nejlepší možná řešení. Usilujeme o to, aby naše výrobky byly dodávány v té nejlepší kvalitě a včas. V případě neočekávaných komplikací poskytujeme zákazníkům individuální slevy či jiné benefity, a to i v případech, že tuto skutečnost způsobila třetí strana. Komunikace s klientem pro nás po zrealizování zakázky nekončí. Se zákazníky zůstáváme dále v kontaktu a v případě zájmu budujeme dlouhodobé a pevné vztahy. Snažíme se poskytnout kvalitní poprodejní servis.

Usilujeme o udržování dobrých vztahů s dodavateli. V rámci toho dodržujeme veškeré smluvní a platební podmínky. Vhledem k obchodování s cizinou vyžaduje, aby všichni dodavatelé byli v souladu se všemi platnými evropskými zákony a dodržovali lidská práva a práva zaměstnanců. Obchodujeme pouze s dodavateli, kteří deklarují eticky, právně a společensky odpovědné postupy a zaručují, že budou dodržovány při výrobě zboží. Zásadně odmítáme jakoukoliv formu dětské, nucené nebo nedobrovolné práce.

sdílej


Web Analytics